Modernisering verlof en arbeidstijden uitgesteld

23 januari 2013 | Door redactie

Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ – dat ervoor moet zorgen dat werkgevers en werknemers flexibelere afspraken met hun werknemers kunnen maken over werk- en vrije tijd – zal waarschijnlijk pas op 1 juli 2014 in werking treden.

De betreffende plannen voor veranderingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) liggen nu al sinds eind 2011 bij de Tweede Kamer. U heeft hierover eerder kunnen lezen in het bericht ‘Voorstel wijziging WAZO naar Tweede Kamer’.

Wettelijke regelingen beter laten aansluiten op de praktijk

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de wettelijke regelingen beter gaan aansluiten bij de behoeften op de werkvloer. Ook maakt de wet het mogelijk om zorgverlof op te nemen om te zorgen voor huisgenoten die geen partner, kind of ouder zijn. En voor moeders van wie het kind na de bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd.

Extra maatregelen om arbeid en zorg beter te combineren

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij de behandeling van het wetsvoorstel graag wil uitstellen tot het derde kwartaal van 2013. Hij wil namelijk nog wat extra maatregelen nemen om de combinatie van arbeid en zorg te verbeteren.
In dat kader wil hij onderzoeken of het mogelijk is om het huidige wetsvoorstel vóór de behandeling in de Tweede Kamer uit te breiden met maatregelen uit het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken van CDA en GroenLinks. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wettelijke afspraken over vaderverlof, het verlenen van mantelzorg en mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.