Niet werkgever maar UWV betaalt kraamverlof

20 september 2016 | Door redactie

De uitbreiding van het kraamverlof per 1 januari 2019 komt voor rekening van UWV. Werkgevers betalen de eerste twee verlofdagen, waarna de uitkeringsinstantie de rest van de dagen financiert.

Het ministerie van SZW meldde deze maand dat per 2019 vaders – en anderen die als partner kunnen worden aangemerkt – na de geboorte van hun kind langer kraamverlof (tool) kunnen opnemen.

Kraamverlof per 1 januari 2019 uitgebreid 

Momenteel krijgen werknemers twee dagen kraamverlof, plus doorgaans drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Het kraamverlof wordt per 1 januari 2019 uitgebreid naar vijf dagen. Hoewel het kabinet het bijbehorende wetsvoorstel nog niet openbaar heeft gemaakt, blijkt uit de Rijksbegroting van het ministerie SZW wel wie de uitbreiding van het kraamverlof zal betalen: UWV.

Maximumdagloon is bovengrens van kraamverlof

De werkgever betaalt tijdens de derde, vierde en vijfde dag van het kraamverlof het loon van de vader door, maar kan hiervoor ter compensatie een vergoeding bij UWV aanvragen. Die uitkering van UWV is gelijk aan het loon van de werknemer, met het maximum van het dagloon als bovengrens. De werknemer moet het verlof binnen vier weken na de bevalling bij zijn werkgever aanvragen. 
Het kabinet kan de maatregel pas per 2019 invoeren omdat UWV voorbereidingstijd nodig heeft om het kraamverlof te kunnen uitvoeren.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.