Ook bij ivf-behandeling recht op betaald verlof

Als een werkneemster een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, heeft zij recht op kort verzuimverlof. U moet het loon van de werkneemster tijdens het verlof doorbetalen. U mag van deze regel alleen afwijken als hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of in het personeelsreglement.

11 september 2015 | Door redactie

Op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. In het nieuwsartikel ‘Recht op calamiteitenverlof bij noodsituaties’ kon u lezen welke situaties hier in elk geval onder vallen. Sinds 1 januari 2015 is de WAZO gewijzigd en hebben werknemers ook recht op kort verzuimverlof bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat dit ook geldt voor een arts- of ziekenhuisbezoek vanwege een vruchtbaarheidsbehandeling.

De wijziging van de WAZO biedt duidelijkheid

Voorheen was het vaak nog onduidelijk of een werkneemster bij een vruchtbaarheidsbehandeling recht had op kort verzuimverlof. Aangezien de beschrijving van kort verzuimverlof vóór 1 januari 2015 wat onduidelijker was, moest de rechter oordelen of dit verlof ook voor een vruchtbaarheidsbehandeling gold. Volgens de minister is deze onduidelijkheid bij de wijziging van de WAZO weggenomen.