Recht op terugkeer eigen functie na verlof

1 februari 2013 | Door redactie

Werknemers moeten na zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof hun oude functie weer kunnen oppakken. De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat dit recht niet in de Nederlandse wet verankerd is. Daarnaast moet er in de wet komen te staan dat werknemers na hun verlof aanspraak kunnen maken op alle verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden tijdens hun afwezigheid.

In de Algemene wet gelijke behandeling is wel vastgelegd dat zwangerschapsdiscriminatie op het werk verboden is. Er zijn echter geen Nederlandse wettelijke regels voor de bescherming van werknemers na hun zwangerschaps-, adoptie-, of ouderschapsverlof. Dit is in strijd met de Europese richtlijn gendergelijkheid die zorgt voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk. Volgens de Europese Commissie moet Nederland specifieke wetgeving krijgen die garandeert dat werknemers na opname van verlof weer kunnen terugkeren in hun eigen of een vergelijkbare functie.

Eenderde van de vrouwen te maken met discriminatie

Vorig jaar heeft het College voor de Rechten van de Mens een onderzoek (pdf) uitgevoerd naar discriminatie op het werk als gevolg van zwangerschap en moederschap. Hieruit bleek dat bijna eenderde van de vrouwen na terugkeer van verlof op de werkvoer te maken kreeg met discriminatie. Bij vrouwen die weer bij hun oude werkgever gingen werken was dit 14%. Een probleem waar deze vrouwen bijvoorbeeld mee te maken kregen, was dat bepaalde taken van hen waren afgenomen, zonder dat zij hiermee hadden ingestemd. 5% van de vrouwen was na terugkeer op de werkvloer in een andere functie geplaatst.