Ruimere regels voor zorgverlof

20 november 2013 | Door redactie

Er moeten meer mogelijkheden komen voor werknemers om hun werk met zorgtaken te combineren. Dit liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen week weten tijdens de arbeid- en zorgtop. Het kabinet gaat daarom onderzoeken of en hoe de regels voor zorgverlof verruimd kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst bespraken een aantal ministers, werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappers en vertegenwoordigers van mantelzorgorganisaties hoe werknemers in staat kunnen worden gesteld om naast hun werk ook zorgtaken uit te voeren. Volgens minister Asscher zijn de huidige regels nog te beperkt, waardoor vrouwen die een kind krijgen al snel hun economische onafhankelijkheid verliezen en werknemers die naast hun werk mantelzorg verrichten overbelast raken.

Vaderschapsverlof moet verlengd worden

Om de combinatie tussen werk en zorgtaken te verbeteren, gaat het kabinet onderzoeken of er ruimere regels kunnen komen voor zorgverlof. Ook het vaderschapsverlof dat een werknemer kan opnemen na de geboorte van een kind moet verlengd kunnen worden. Nu is de duur van het vaderschapsverlof nog twee dagen. Daarnaast wil minister Asscher samen met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met werkgevers in gesprek gaan over hoe werktijden beter kunnen aansluiten op schooltijden.

Verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer

In het bericht ‘Meer aandacht voor zorgtaken’ heeft u eerder kunnen lezen dat minister Asscher de verantwoordelijkheid voor de combinatie van werk en zorg in de eerste plaats bij werknemers wil leggen. Wel kan de overheid randvoorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. De arbeid- en zorgtop was hiervoor de eerste aanzet. De komende tijd gaan de sociale partners hierover verder in gesprek.