Seniorendagen mogelijk op de schop

28 maart 2011 | Door redactie

Sommige cao's geven oudere werknemers recht op extra vrije dagen – de zogeheten seniorendagen. Dit soort regelingen kosten organisaties relatief veel geld aangezien er door de vergrijzing steeds meer oudere werknemers bij komen. Om die reden willen de sociale partners af van de zogenoemde ‘ouwelullendagen’.

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het erover eens dat seniorendagen op de schop moeten. Als ze er niet direct toe bijdragen dat senioren langer en gezond hun werk kunnen volhouden, tenminste. Voor beroepen waar de seniorendagen daadwerkelijk bijdragen aan de gezondheid van de werknemer, geldt mogelijk een uitzondering. Met het geld dat bespaard wordt, kan men maatregelen nemen om werknemers langer te laten doorwerken.

Eenzijdig schrappen mag

In het definitieve akkoord over de verhoging van de pensioenleeftijd zal ook een knoop worden doorgehakt over de seniorendagen. Maar uw werkgever hoeft daar niet op te wachten. Hij kan namelijk naar de mogelijkheden kijken om de seniorendagen zelf af te schaffen. Eerder kon u in het bericht ‘Seniorendagen schrappen mag soms’ al lezen dat uw werkgever de ‘ouwelullendagen’ mag schrappen als deze geen direct verband houden met de arbeidsomstandigheden. Sterker nog: als uw werkgever geen geldige reden heeft in het kader van een zogenoemd ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ zijn de seniorendagen ongeldig. Met zo’n personeelsbeleid verantwoordt u de seniorendagen op papier.

Onderscheid naar leeftijd

Seniorendagen hebben al vaker onder vuur gelegen. Zo stelde de Commissie Gelijke Behandeling al in 2004 en 2006 dat seniorendagen een vorm van onderscheid naar leeftijd zijn, en daarmee dus onwettig. Zij mogen dan ook alleen onderdeel zijn van het levensfasebewust personeelsbeleid van de organisatie. De sociale partners sluiten zich hierbij nu dus aan. Als het voorstel doorgaat, blijven seniorendagen mogelijk alleen bestaan in beroepen waar de regeling aantoonbaar nuttig is.

Bijlagen bij dit bericht