SER is tegen de nieuwe Calamiteitenregeling WW

22 september 2014 | Door redactie

De SER adviseert het kabinet af te zien van een uniforme vorstverletregeling voor alle branches. Door de nieuwe Calamiteitenregeling WW zouden werkgevers straks het loon van werknemers bij streng winterweer de eerste drie weken zelf moeten doorbetalen, voordat zij een beroep kunnen doen op een WW-uitkering.

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Nieuwe vorstverletregeling uitgesteld’ was de nieuwe vorstverletregeling (of Calamiteitenregeling WW) opgeschort in afwachting van het advies van de SER (pdf). De SER heeft zich inmiddels over de nieuwe regeling gebogen en adviseert het kabinet om de bestaande regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting te behouden.

Maatwerk moet mogelijk blijven

De SER vindt dat de uniforme vorstverletregeling geen recht doet aan de verscheidenheid en eigenheid van de verschillende branches. Sommige branches hebben nu geen wachttijd, andere hebben een wachttijd van twee of zes weken. Ook de bijbehorende premies verschillen in hoogte. De uniforme regeling zou een einde maken aan de mogelijkheid om tot maatwerk per cao te komen.