Spreiding ouderschapsverlof weigeren, mag dat?

12 maart 2014 | Door redactie

Als werkgever mag u medewerkers het opnemen van ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Wel kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde spreiding van de uren. Maar ook dan geldt dat u moet kunnen aantonen dat het opnemen van ouderschapsverlof u voor onoverkomelijke problemen stelt. Wanneer is er sprake van onoverkomelijke problemen?

In de praktijk hebben werkgevers en werknemers de meeste discussie over de spreiding van ouderschapsverlof. Vooral voor een kleine organisatie kan het lastig zijn als een medewerker het verlof over meerdere dagen wil spreiden en daardoor halve dagen komt werken. De medewerker is dan immers minder goed bereikbaar, collega’s worden extra belast en het is vaak niet eenvoudig om voor deze uren vervanging te regelen. Maar ook het opnemen van volledige dagen kan organisatorisch lastig zijn. Toch ziet de rechter zulke omstandigheden meestal niet als zwaarwegend. U zult hiervoor dus samen een oplossing moeten vinden.

Van een zwaarwegend bedrijfsbelang is niet gauw sprake

Een rechter zal altijd kijken naar de feiten en omstandigheden in uw organisatie: hoe is het werk verdeeld, hoe zit het met de bereikbaarheid, hoeveel taken moeten er door collega’s worden overgenomen en leidt dat tot overbelasting? De volgende omstandigheden zal de rechter in ieder geval niet gauw als zwaarwegend bedrijfsbelang beschouwen:

  • U heeft geen goede vervanging voor de uren dat de medewerker ouderschapsverlof opneemt.
  • Vervanging kost u te veel geld.
  • Projecten lopen vertraging op.

Bezwaar maken tegen spreiding ouderschapsverlof

Wilt u bezwaar maken tegen de spreiding van de uren, dan moet u kunnen aantonen dat u onoverkomelijke problemen krijgt als het verlof wordt opgenomen zoals de medewerker dat voorstelt. Dat u graag wilt dat een medewerker dagelijks op het werk verschijnt, is niet voldoende. U moet kunnen aantonen dat het werk in het honderd loopt als de medewerker niet iedere dag aanwezig is: u raakt bijvoorbeeld klanten of omzet kwijt of uw primaire bedrijfsprocessen raken ernstig in het gedrang.
Als u bezwaar maakt tegen de spreiding van het ouderschapsverlof, zorg dan dat u dit uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum laat weten, anders mag de medewerker ervan uitgaan dat hij het ouderschapsverlof mag opnemen zoals hij dat heeft voorgesteld.