Suikerfeest is de afsluiting van de ramadan

Langzamerhand komt het einde van de ramadan in zicht voor uw vastende medewerkers. Uw islamitische medewerkers zullen de ramadan binnenkort feestelijk afsluiten met het Suikerfeest. Voor moslims is het Suikerfeest één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar. Volgens de Nederlandse wet is het echter geen officiële feestdag. Moet u uw islamitische medewerkers een vrije dag geven?

13 augustus 2012 | Door redactie

Er zijn steeds meer cao’s waarin naast de christelijke feestdagen ook bepalingen voor medewerkers met een andere geloofsovertuiging zijn opgenomen. Zo kunnen moslims recht hebben op betaald of onbetaald verlof voor het Suikerfeest, of het recht om ‘hun’ feestdag te ruilen met een christelijke feestdag. Ook zijn er cao’s waarin een zogenoemde ‘diversiteitsdag’ is opgenomen. Deze extra dag voor bijzonder verlof kunnen werkgevers op een feestdag naar keuze gebruiken, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag, voor het hindoeïstische Lichtjesfeest, het joodse Chanoeka of het islamitische Suikerfeest.

Geef een vrije dag voor het Suikerfeest

Is er niets in de cao of arbeidsvoorwaarden geregeld, dan zullen moslims voor het Suikerfeest (of de dag erna) een vakantiedag moeten opnemen. Vanuit goed werkgeverschap kunt u zo’n verzoek het beste honoreren. Alleen als de bedrijfsvoering door de afwezigheid van de medewerker in het gedrang komt, kunt u de vrije dag weigeren vanwege zwaarwegende reden.

Einde van de ramadan afhankelijk van de maanstand

De dag waarop het Suikerfeest dit jaar plaatsvindt, is nog onzeker. Het einde van de ramadan hangt namelijk af van de stand van de maan. Turkse moslims gaan uit van berekeningen van de maankalender en weten nu al dat het Suikerfeest op zondag 19 augustus valt. Veel Marokkaanse moslims zijn van mening dat de ramadan pas is afgelopen als de nieuwe maan werkelijk zichtbaar is. Meer over de islamitische vastentijd las u al in de berichten
Ramadan is vaste(n) prik voor moslims’ en ‘De vastentijden voor de ramadan’.