Uitbreiding kraamverlof nog steeds onvoldoende

14 februari 2017 | Door redactie

Ruim tweederde van de Nederlandse vaders pleit voor verdere uitbreiding van het kraamverlof. Zij vinden de drie dagen kraamverlof die er per 2019 bijkomen onvoldoende.

Hoewel er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt om het kraamverlof per 2019 uit te breiden, vindt een groot deel van de werknemers dit nog steeds te weinig. Dit blijkt uit het onderzoek Visies op vaderschap (pdf) van kenniscentrum Rutgers. Werknemers hebben op dit moment recht op twee dagen betaald kraamverlof en krijgen hier per 2019 mogelijk drie betaalde dagen bij. In vergelijking met andere landen is dit echter nog steeds weinig. Daarnaast geeft 25% van de vaders aan dat zij vanwege financiële redenen geen onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Kabinet werkt aan betere verdeling van arbeid en zorg

In antwoord op Kamervragen (pdf) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat het kabinet werkt aan een betere verdeling van arbeid en zorg tussen partners. Zo is in het Belastingplan 2016 de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd. Hierdoor is het voor de minst verdienende partner voordeliger geworden om meer uren te werken. Een budgettool – die nog in ontwikkeling is – moet inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn als één van de partners zijn arbeidsduur wil wijzigen of gebruik wil maken van een verlofvorm.

Aanvullende afspraken kraamverlof zijn mogelijk

De minister geeft verder aan dat het aan de sociale partners is om in de cao aanvullende afspraken over het kraamverlof te maken. In een aantal cao’s is zo’n uitgebreidere regeling al opgenomen. Ook kunnen werkgevers in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over een aanvulling op het wettelijke kraamverlof.