Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling

2 februari 2015 | Door redactie

Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling, krijgen door de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden vier weken extra zwangerschapsverlof. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze regel van kracht wordt.

De enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is, is de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling. Hun zwangerschapsverlof gaat na de inwerkingtreding van de nieuwe regels vier weken eerder in, dus tussen de 30e en 32e week in plaats van tussen de 34e en 36e week van de zwangerschap. Deze eerdere ingangsdatum gaat niet ten koste van de lengte van hun bevallingsverlof.
Dit onderdeel treedt via een afzonderlijk Koninklijk Besluit in werking. Dat is nodig omdat UWV tijd nodig heeft om de werkprocessen af te stemmen op de nieuwe regelgeving.

Per 1 juli 2015 nog twee nieuwe verlofregels

In het bericht 'Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels' kon u al lezen welke wijzigingen de Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden allemaal met zich meebrengt. De meeste wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2015. Twee maatregelen worden per 1 juli 2015 van kracht. Dat zijn de uitbreiding van de personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof en de mogelijkheid om langdurend zorgverlof te kunnen opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid (en dus niet alleen in verband met een levensbedreigende ziekte).