Uw achterban heeft recht op zorgverlof

22 december 2011 | Door redactie

Nederlanders blijken niet snel zorgverlof op te nemen. Als een werknemer voor een ziek kind moet thuisblijven, neemt hij eerder een vrije dag op. Dit terwijl werknemers calamiteitenverlof voor onvoorziene omstandigheden kunnen opnemen. Moet een werknemer langer verzuimen, dan kan hij kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Iedereen heeft jaarlijks recht op maximaal tien dagen (gedeeltelijk) betaald zorgverlof.

In het bericht ‘Ruimere regels voor verlof in zicht’ kon u al lezen dat het kabinet de regels voor het opnemen van verlof wil versoepelen. Op deze manier moet het gemakkelijker worden om werk en privé te combineren. Maar uit het rapport Verlof vragen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders niet zo snel zorgverlof opnemen.

Vakantiedagen opnemen in plaats van zorgverlof

Uit het rapport blijkt dat van de werknemers die in 2009 het recht hadden om kortdurend verlof op te nemen, ruim 68% dit niet opnam. Terwijl 12,2% van deze groep aangaf dat ze hier wel behoefte aan heeft. Er is dus een verschil tussen de behoefte aan en het gebruikmaken van kortdurend zorgverlof. Als een werknemer besluit om vakantiedagen op te nemen en daardoor verderop in het jaar niet genoeg rust kan nemen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor zijn gezondheid.

Informeer achterban en bestuurder

Er zijn enkele redenen waarom werknemers niet snel zorgverlof opnemen. Zo moet het opnemen van zorgverlof in goed overleg met de bestuurder gebeuren. Zij zijn bang dat dit negatieve financiële gevolgen heeft, of dat het nadelig is voor hun loopbaan. Ook zijn veel werknemers helemaal niet op de hoogte van de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen. Verder willen ze hun collega’s niet met extra werk opzadelen.
Informeer uw achterban daarom over de mogelijkheden van het zorgverlof en stel ook uw bestuurder op de hoogte van de noodzaak ervan. Stel eventueel voor om bepalingen hierover op te laten nemen in het personeelsreglement.