Vader recht op bevallingsverlof bij overlijden

23 april 2014 | Door redactie

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een aanvulling op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Eén van de maatregelen is dat vaders recht krijgen op bevallingsverlof als hun vrouw na de geboorte van een kind overlijdt. Daarnaast krijgen vaders straks langer kraamverlof.

Pasgeboren baby’s moeten kunnen rekenen op zorg van een ouder, ook bij onvoorziene omstandigheden. Het kabinet wil daarom dat vaders het bevallingsverlof van hun vrouw kunnen overnemen als zij na de geboorte van het kind overlijdt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hiervoor een nota van wijziging indienen bij de Tweede Kamer dat als aanvulling dient op het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (pdf).

Introductie van partnerverlof

Naast de wijziging met betrekking tot het bevallingsverlof wil het kabinet ook een aantal andere regelingen veranderen:

  • De introductie van partnerverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd). Partners van een bevallen vrouw krijgen hierdoor recht op in totaal vijf in plaats van twee dagen kraamverlof. Hiervan zijn twee dagen betaald en drie dagen onbetaald. De drie onbetaalde dagen zijn een voorschot op het ouderschapsverlof. De werkgever mag het partnerverlof niet weigeren.
  • Mantelzorgers krijgen ook recht op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof beperkt zich dus niet langer tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. U heeft hierover eerder kunnen lezen in het bericht ‘Ruimere regels voor zorgverlof’. De werknemer moet wel aannemelijk kunnen maken dat de zorg noodzakelijk is en dat hij deze zorg moet verlenen.
  • Werknemers krijgen ook recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of hulpbehoevenden, zoals het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is. Op dit moment mogen werknemers alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.

Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

De wijzigingen worden ingediend als aanvulling bij het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit voorstel ligt al sinds 2011 bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel worden verschillende verlofregelingen gewijzigd. Pas als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel en de nota van wijzigingen zijn de maatregelen een feit.