Verlof in verschillende verschijningsvormen

24 februari 2014 | Door redactie

Uw medewerkers hebben soms behoefte aan een dagje vrij of een welverdiende vakantie. Daarvoor kunnen ze vakantiedagen gebruiken. Er kan echter ook een minder leuke of bijzondere aanleiding zijn waardoor u het even zonder uw medewerker moet stellen. Denk aan een ziek kind, een begrafenis of een lekkende waterleiding. Gelukkig kunnen uw medewerkers in zulke situaties een beroep doen op wettelijke verlofvormen.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt dat uw medewerkers recht hebben op verschillende soorten verlof. Iedere verlofvorm kent zo zijn eigen toepassing, regels en voorwaarden. Op welk soort verlof uw medewerker recht heeft, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw medewerker. Zo kan een zwangere medewerkster zwangerschaps- en bevallingsverlof opnemen. Werkende ouders kunnen gebruikmaken van ouderschapsverlof. Naast deze relatief bekende verlofsoorten zijn er ook vormen die iets minder bekend zijn.

Sommige verlofvormen zijn niet erg bekend

Uw medewerkers kunnen ook een beroep doen op calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Deze verlofvormen zijn bedoeld voor onvoorziene gebeurtenissen en de nasleep ervan. Valt het kind van uw medewerker bijvoorbeeld van het klimrek, dan zal uw medewerker misschien acuut naar het ziekenhuis moeten (calamiteitenverlof). In de periode erna zal het kind echter ook zorg nodig hebben voor het herstel (eerst kortdurend en daarna eventueel langdurend zorgverlof).
Meer over de verschillende vormen van verlof en de toepassing ervan leest u in het februarinummer van MT Rendement dat op dinsdag 25 februari verschijnt.