Vitaliteitsregeling moet al het veld ruimen

17 oktober 2012 | Door redactie

De invoering van de vitaliteitsregeling volgend jaar als opvolger van de spaarloon- en levensloopregeling is van de baan. PvdA en VVD hebben in hun deelakkoord aangekondigd het vitaliteitssparen niet in te voeren. Dit ter compensatie van het schrappen van de forensentaks. Het is nog onduidelijk wat er met de oude spaarregelingen gebeurt.

Vitaliteitssparen is onderdeel van het vitaliteitspakket, dat bedoeld was om stimulansen te bieden ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers, oftewel om hen langer door te kunnen laten werken. Met vitaliteitssparen zou iedereen met inkomsten uit arbeid kunnen sparen voor verlof, scholing of om periodes zonder inkomen te overbruggen. Of er een andere vorm van fiscaal vriendelijk sparen komt, is op dit moment nog onbekend. Ook is het nog onduidelijk of deelnemers van de spaarloon- en levensloopregeling die hun tegoed dit jaar hebben laten staan, dit volgend jaar ook kunnen doen. 

Wel of geen doorwerkbonus?

Er zijn ook nog geen concrete plannen gepresenteerd voor de andere onderdelen van het vitaliteitspakket. De premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers komt waarschijnlijk te vervallen, maar de premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50jaar of ouder blijft mogelijk wel bestaan. Wel willen VVD en PvdA dat er een doorwerkbonus komt voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen gaan, zonder dat ze er financieel op achteruit gaan. Het demissionaire kabinet wilde deze doorwerkbonus echter juist schrappen. Het is dus nog even afwachten welke voorstellen uiteindelijk door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.