Voor couveuseverlof geen overgangsregeling

2 maart 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij niet bereid is om een overgangsregeling voor het couveuseverlof te treffen. Hierdoor hebben werkneemsters die vóór 1 januari 2015 met zwangerschapsverlof zijn gegaan en van wie het kind na de geboorte langer in het ziekenhuis moet blijven, geen recht op een langere duur van hun bevallingsverlof.

Werkneemsters van wie het kind na de bevalling om medische redenen langer dan zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven (zoals bij een couveusekind), hebben sinds dit jaar langer recht op verlof. In antwoord op Kamervragen (pdf) liet minister Asscher onlangs weten dat deze verlenging niet geldt voor werkneemsters die vóór 1 januari 2015 met zwangerschapsverlof zijn gegaan. Alleen werkneemsters van wie het zwangerschapsverlof na 1 januari 2015 ingaat, kunnen dus aanspraak maken op het extra bevallingsverlof als hun kindje in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra bevallingsverlof geldt vanaf achtste opnamedag

Om het aantal dagen extra bevallingsverlof te berekenen, moet u vanaf de achtste opnamedag de dagen in het ziekenhuis bij het verlof optellen. Stel dat de baby nog drie weken in het ziekenhuis moet blijven, dan heeft de werkneemster dus recht op twee extra weken bevallingsverlof. Voor het aantal dagen dat bij het bevallingsverlof kan worden opgeteld, geldt wel een maximum van tien weken. Daarnaast heeft de werkneemster geen recht op een verlenging van het bevallingsverlof als het aantal opnamedagen van het kind minder is dan het aantal dagen dat sowieso al bij het verlof wordt opgeteld omdat de werkneemster later is bevallen dan de geplande bevallingsdatum.