Voortaan meer rechten rond ouderschapsverlof

29 maart 2012 | Door redactie

Misschien wilt u na het opnemen van ouderschapsverlof minder gaan werken. Het kan dan zijn dat uw werkgever daar niet op zit te wachten en geen akkoord geeft. Voortaan mag uw werkgever zulke verzoeken niet meer weigeren. De Eerste Kamer heeft namelijk besloten dat de Nederlandse wet rond ouderschapsverlof wordt aangepast aan de Europese regelgeving.

Mocht u minder willen gaan werken na uw ouderschapsverlof, dan zal uw werkgever u daarin tegemoet moeten komen. De Eerste Kamer heeft namelijk een wetsvoorstel goedgekeurd dat ouders het recht geeft hun arbeidsduur tijdelijk aan te passen. Hiermee is de Nederlandse wet aangepast aan de Europese regelgeving over ouderschapsverlof. U moet dan wel een verzoek tot minder werken bij uw werkgever indienen. Dat moet binnen drie maanden vóór afloop van het verlof schriftelijk gebeuren.

Ook vakantie na ouderschapsverlof

Door de wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW) mag uw werkgever u bijvoorbeeld ook niet verbieden vakantiedagen op te nemen, omdat u vanwege het ouderschapsverlof al langer afwezig bent geweest. Met de invoering van de genoemde wijzigingen kunt u nu ook makkelijker uw werktijden voor een bepaalde periode – bijvoorbeeld een jaar – wijzigen.