Wat staat er in de begroting van het ministerie SZW?

19 september 2017 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden een aantal maatregelen bevestigd die eerder al waren aangekondigd. Wat staat uw organisatie op dit gebied te wachten?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert ieder jaar weer een begroting (tool). Een aantal belangrijke en relevante punten uit die begroting op een rij:

Budget vrijgemaakt voor uitbreiding kraamverlof

Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het kraamverlof dat per 2019 zou ingaan, is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Door dit wetsvoorstel zou het betaalde kraamverlof worden uitgebreid van twee dagen naar vijf dagen. Uit de begroting blijkt dat hiervoor vanaf 2019 al wel jaarlijks € 60 miljoen is vrij gemaakt.