Werkgever loopt niet te koop met zorgverlof

19 maart 2015 | Door redactie

Werkgevers maken zich vaker zorgen over de zorgtaken van de werknemers. Het kabinet stimuleert een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen, maar werkgevers vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de overheid en de werknemer ligt. Er zijn dan ook maar weinig werkgevers die het gesprek over arbeid en zorg aangaan met hun werknemers en ze wijzen op de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof.

De helft van de werknemers heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. Onderzoek (pdf) van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Women Inc. laat zien dat werkgevers zich zorgen maken over de toename in zorgtaken voor de werknemers.

Ziekmelden door combinatie werk en zorg

Veel werkgevers kiezen ervoor om de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof niet uitgebreid binnen de organisatie te benoemen. Zij hebben het gevoel dat dit kan leiden tot misbruik. Pas als werkgevers zien dat een werknemer moeite heeft met de combinatie van werk en zorg, komen zij in actie. Let erop dat een werkgever daarmee niet te lang wacht, want de oplopende stress bij de werknemer kan leiden tot ziekte of verzuim om de zorgtaken te kunnen doen. Voor werkgevers ligt de oplossing voor de combinatie van werk en zorgtaken vooral in het bieden van flexibiliteit. Parttime werken en flexibele werkuren helpen daarbij.

Wijziging regels verlof en arbeidstijden

De verlofregels zijn onlangs aangepast. Sinds 1 januari 2015 is de Wet modernisering verlof en arbeidstijden namelijk gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de maatregelen in werking: dat betreft een deel van de maatregelen rondom het kort- en langdurend zorgverlof. U vindt alle nieuwe regels terug in het bericht ‘Tweede Kamer keurt wijziging verlofregels goed’ of in de vaktool ‘Wijzigingen verlofregels op een rij’.

Geef informatie over verlofregelingen

Vindt uw OR dat de bestuurder ook weinig informatie verschaft over de verlofregelingen binnen de organisatie of past de werkgever het aannamebeleid aan door bijvoorbeeld minder vaste contracten te geven, dan kunt u dit aankaarten. U kunt natuurlijk ook zelf een overzicht opstellen en dit in uw nieuwsbrief mee te nemen.