Wijs uw medewerkers op verlofmogelijkheden

17 november 2011 | Door redactie

In 2009 nam slechts 2% van de medewerkers korte tijd verlof op om te kunnen zorgen voor een plotseling ziek geworden kind, partner of ouder. Bijna een derde van de medewerkers nam daarvoor gewoon een dag vrij. Slechts minder dan één tiende van de medewerkers nam hiervoor calamiteitenverlof op. Merkt u dat een medewerker iemand in zijn directe omgeving heeft die zorg nodig heeft, wijs hem dan op de verschillende verlofopties. In goed overleg zou het geen probleem moeten zijn om de zorg en het werk te combineren.

Medewerkers hebben verschillende soorten verlofmogelijkheden om hun werk te kunnen combineren met hun privéleven. Zo kunnen ze behalve van hun reguliere verlofdagen ook gebruikmaken van zorgverlof (kort- en langdurig) en calamiteitenverlof. Uit het rapport ‘Verlof vragen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt echter dat maar weinig medewerkers gebruikmaken van deze laatste twee mogelijkheden. De meesten nemen een gewone verlofdag op als een kind, partner of ouder zorg nodig heeft.

Ouderschapsverlof niet veel benut

Ook ouderschapsverlof werd in 2009 niet veel benut. Ouders met een kind jonger dan acht jaar maakten er iets vaker (10%) gebruik van dan andere werkende ouders. Moeders (12%) deden dat vaker dan vaders (6%). Zo'n 11% had wel behoefte aan ouderschapsverlof, maar maakte daar toch geen gebruik van. Hiervoor gaven zij als reden dat ze de financiële gevolgen te nadelig vonden, dat zij bang waren dat hun verlofaanvraag hun loopbaan negatief zou beïnvloeden of dat het vanwege hun werkzaamheden gewoonweg niet mogelijk was om verlof op te nemen.

Verlofaanvraag weigeren

U mag overigens een aanvraag van kortdurend zorgverlof niet weigeren tenzij uw organisatie ernstig in de problemen komt. U begrijpt dat de gevolgen van de afwezigheid van uw medewerker nogal verstrekkend moeten zijn om hiervan te kunnen spreken. Probeer zijn afwezigheid dus zo goed mogelijk op te vangen met uw team.