Wijziging verlofregelingen duurt nog even

11 januari 2013 | Door redactie

De ingang van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden laat nog even op zich wachten. Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat werkgevers en werknemers flexibelere afspraken kunnen maken over verlof en arbeidstijden, zal waarschijnlijk pas op 1 juli 2014 in werking treden.

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden zou de regels in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassingen arbeidsduur (WAA) moeten vereenvoudigen. U heeft hierover eerder kunnen lezen in het bericht ‘Wet WAZO naar de Tweede Kamer’. Het wetsvoorstel werd eind 2011 al ingediend bij de Tweede Kamer en ligt daar op dit moment nog steeds. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wil uitstellen tot het derde kwartaal van 2013.

Samenvoeging met wetsvoorstel Flexibel werken

In de tussentijd wil hij – samen met de sociale partners – bekijken of het wetsvoorstel kan worden samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat werknemers het recht krijgen om flexibel of thuis te werken. U zou dit alleen kunnen weigeren als u hier zwaarwegende belangen bij heeft. In het bericht ‘Verzoekrecht flexibel werken nog niet in zicht’ kon u eerder over dit wetsvoorstel lezen.