Wijziging verlofregels: spreiding adoptieverlof

Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. Hierdoor zijn een groot deel van de verlofregels gewijzigd. Eén van de maatregelen is dat werknemers het pleegzorg- en adoptieverlof niet meer in een aaneengesloten periode hoeven op te nemen.

8 januari 2015 | Door redactie

In het bericht ‘Nieuwe verlofregels gelden al op 1 januari 2015’ heeft u kunnen lezen dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de verlofregels. Hierdoor veranderen ook de regels voor het opnemen van pleegzorg- en adoptieverlof. De totale duur van het pleegzorg- en adoptieverlof blijft hetzelfde – namelijk vier weken – maar de termijn waarbinnen een werknemer dit verlof mag opnemen is verlengd van 18 weken naar 26 weken. De werknemer kan dit verlof vanaf vier weken (voorheen twee weken) voor de opname van het kind in het gezin opnemen.

Pleegzorg- en adoptieverlof in deeltijd opnemen

Een andere wijziging is dat een werknemer het pleegzorg- en adoptieverlof nu ­ook gespreid mag opnemen. Een werknemer kan er nu bijvoorbeeld voor kiezen om het verlof in deeltijd op te nemen en het zo te spreiden over een langere periode, zolang dit binnen de 26 weken blijft. Voorheen was het nog de bedoeling dat een werknemer het pleegzorg- en adoptieverlof in een aaneengesloten periode van vier weken opnam. De werkgever kan de spreiding van het verlof weigeren als hij hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Het adoptie- en pleegzorgverlof zelf kan hij niet weigeren.

Wijzigingen in de verlofregels op een rijtje

In het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ ziet u de belangrijkste wijzigingen in de verlofregels op een rijtje. In de berichten ‘Bevallingsverlof straks in deeltijd opnemen’ , ‘In 2015 meteen recht op ouderschapsverlof’, ‘Ouderschapsverlof flexibel opnemen’ en ‘Straks ook zorgverlof voor schoonfamilie?‘ leest u meer over deze maatregelen. Houd er rekening mee dat deze berichten geschreven zijn toen de wetgeving nog niet ingevoerd was. Inmiddels zijn de meeste maatregelen een feit, met uitzondering van de uitbreiding van de personenkring bij zorgverlof, de noodzaak bij het opnemen van langdurend zorgverlof en het verlengde zwangerschapsverlof bij meerlingzwangerschap.