Zorgverlof kan hele zorg minder zijn

12 februari 2014 | Door redactie

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u tijdelijk niet kunt werken omdat u tijdelijk een ziek kind of zieke partner moet verzorgen. Voor dat soort situaties bestaat speciaal verlof. Werknemers zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden. Een werkgever kan een verlofaanvraag niet zomaar weigeren.

Iedere werknemer heeft  in principe recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Alleen zijn niet alle werknemers op de hoogte van de mogelijkheden. En dat is zonde, want dan wringt u zich misschien voor niets in allerlei bochten als u thuis eens iets moet opvangen. Zorgverlof kunt u gebruiken om tijdelijk de zorg van een zieke partner, ouder of kind op u te nemen. Neemt u kortdurend zorgverlof op, dan heeft u gedurende die periode recht op minimaal 70% van uw loon. Bij langdurend zorgverlof bestaat er geen wettelijk recht op loondoorbetaling.

Verlof niet zomaar weigeren

Een werkgever mag zorgverlof niet zomaar weigeren. Hij moet aantonen dat er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Denk bijvoorbeeld aan een kleine organisatie waarbij een werknemer tijdens piekdrukte zorgverlof wil opnemen en de werkzaamheden niet door andere werknemers overgenomen kunnen worden. Komt de zaak voor de rechter, dan zal hij oordelen of het belang van de werknemer om zorgverlof op te nemen opweegt tegen het belang van de werkgever om het zorgverlof te weigeren. In het februarinummer van Office Rendement dat u deze week heeft ontvangen, leest u meer over de verschillende verlofvormen waar u gebruik van kunt maken.