Zorgverlof weigeren mag niet zomaar

Wilt u een verlofaanvraag van een werknemer weigeren, dan heeft u hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werkzaamheden van de werknemer niet kunnen worden opgevangen en er hierdoor problemen ontstaan in de bedrijfsvoering.

11 februari 2014 | Door redactie

Iedere werknemer in uw organisatie die voldoet aan voorwaarden, heeft in principe recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Deze periode kan de werknemer gebruiken om de zorg van een zieke partner, ouder of kind op zich te nemen. Neemt een werknemer kortdurend zorgverlof op, dan heeft hij gedurende die periode recht op minimaal 70% van zijn loon. Bij langdurend zorgverlof bestaat er geen wettelijk recht op loondoorbetaling.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

Een werkgever heeft de mogelijkheid om zorgverlof te weigeren als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Denk bijvoorbeeld aan een kleine organisatie waarbij een werknemer net tijdens piekdrukte zorgverlof wil opnemen en de werkzaamheden niet door andere werknemers overgenomen kunnen worden. Komt de zaak voor de rechter, dan zal hij oordelen of het belang van de werknemer om zorgverlof op te nemen opweegt tegen het belang van de werkgever om het zorgverlof te weigeren. In het februarinummer van HR Rendement dat vandaag bij abonnees op de mat ligt, leest u meer over het weigeren van een vakantieaanvraag of verlofverzoek.