Voorbeeld verlofregeling

Reglement

MS Word 62.45 kb

22-02-2021

Download deze tool
Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.

U vindt hierin afspraken over wanneer van wettelijk en bijzonder verlof gebruik gemaakt mag worden, wat de duur is van het verlof en of er sprake is van betaald dan wel onbetaald verlof.

Ook vindt u de hoogte van het inkomen waarop de werknemer mag rekenen tijdens het verlof.Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.

Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.