Bestaat er voor werknemers van boven de zestig een bijzondere verlofregeling?

16 juni 2020

Onze financiële afdeling heeft een aantal werknemers van boven de zestig jaar. Bestaat voor hen een bijzondere verlofregeling en hoe zit dat qua budget?

Meer en meer zijn zogenoemde ontzieregelingen zoals seniorenregelingen rond VUT, doorbetaald korter werken en seniorenvakantiedagen afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen regelingen die gericht zijn op ontwikkeling. Het combineren van werken, zorgen en leren wordt gemakkelijker als werknemers verlof kunnen opnemen op momenten die passen bij de huidige levensfase en leefsituatie.

De gedachte is dat nu langer werken een feit is en zelfs studenten (financieel) geprikkeld worden in een stevig tempo door te gaan, het ook goed is af en toe pauzes in te lassen. Zo’n pauze geeft de gelegenheid op adem te komen, te heroriënteren of een tijdje meer ruimte te maken voor gezin of mantelzorg.

Generatieverlof

Een manier om zo’n pauze te nemen is het generatieverlof. Dat is een verlof dat de mogelijkheid biedt om eens in de zoveel jaar een tijdje te stoppen met werken. Generatieverlof stelt werknemers in de gelegenheid een aantal maanden tot een half jaar verlof te nemen met behoud van (een deel van het) salaris. Meestal wordt de mogelijkheid eens in de zes, zeven of acht jaar geboden. In plaats van verlof kunnen werknemers (een deel van) het bedrag ook investeren in een opleiding, omscholing of loopbaancoaching.

Vastgelegd in cao

Generatieverlof is geen verlofregeling die per wet (Wet arbeid en zorg) is geregeld, maar kan vastgelegd zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kosten voor generatieverlof worden vaak betaald met de opbrengsten van het afschaffen van ontzieregelingen. Ook dit is dan vastgelegd in de cao.

Soms wordt geregeld dat vanaf vijf jaar voor ingang van de pensioendatum het generatieverlof gespreid opgenomen mag worden in een x-aantal uren per week. Op die manier kan de generatie in de laatste loopbaanfase minder werken toch financieren.