Kunnen werknemers ook achteraf zorgverlof opnemen?

14 april 2019

De partner van een werkneemster werd tijdens de vakantie opgenomen in het ziekenhuis met ernstige bloedvergiftiging. De werkneemster moest haar man verzorgen en kwam daardoor ook later terug van vakantie. Nu wil ze deze periode met terugwerkende kracht aanmerken als zorgverlof of calamiteitenverlof. Kan dat wel?

De werknemer heeft wettelijk gezien recht op calamiteitenverlof als er iets gebeurt waardoor hij onmiddelijk weg moet of direct iets moet regelen, bijvoorbeeld als een kind met een hersenschudding in het ziekenhuis belandt. Tijdens calamiteitenverlof moet uw organisatie het loon 100% doorbetalen. Kortdurend zorgverlof geldt als de ouder, partner of het (pleeg)kind van de zieke werknemer verzorging nodig heeft en alléén de werknemer die op dat moment kan leveren. Tijdens kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op 70% van zijn loon gedurende twee weken per jaar.

Achteraf verlof aanvragen is mogelijk

In het geval van uw werkneemster zijn beide situaties van toepassing. Verlof aanvragen kan ook achteraf. De werkneemster moet zo snel mogelijk laten weten welk verlof ze opneemt, wat de redenen daarvan zijn en hoe lang het verlof duurt, maar dat hoeft niet per se vooraf. Overleg met uw medewerkster tot wanneer zij calamiteitenverlof wil opnemen en wanneer ze haar zorgverlof wil laten ingaan. Kortdurend zorgverlof is voor uw organisatie financieel gunstiger dan calamiteitenverlof, omdat de loonbetaling maar 70% is. 

Vakantiedagen terugboeken

Op het moment dat het verlof ingaat, worden geen vakantiedagen meer afgeschreven. Verlofdagen kunnen namelijk niet samenvallen met vakantiedagen.Al opgenomen vakantiedagen moet uw organisatie dan aanmerken als verlofdagen en terugboeken. Wel kunt u eventueel bovenwettelijke vakantiedagen verrekenen met het zorgverlof, als de werkneemster daar tenminste mee instemt. Bij wettelijke vakantiedagen is dit niet toegestaan.