Verlofregelingen

Er zijn veel redenen voor werknemers om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Sommige zijn wettelijk geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de cao kunnen aanvullende of afwijkende regelingen staan.

Wat is het verschil tussen verlof en vakantie?
Verlof heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: denk bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. Vakantie heeft te maken met de vakantiedagen die een werknemer gedurende het jaar opbouwt. Hij neemt dan vrij om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of te klussen aan zijn huis.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen. Zo weten werknemers waar ze recht op hebben en onder welke voorwaarden.

Nieuws

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14-02-2024

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

Werkgevers onderscheiden zich met verlofregelingen

19-01-2024

Werkgevers treden steeds meer buiten de gebaande paden om aantrekkelijk te zijn op de krappe arbeidsmarkt. Het AD meldt dat vooral grotere w...

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

16-01-2024

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

12-01-2024

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...