Verlofregelingen

Er zijn veel redenen voor werknemers om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Op deze pagina vindt u het nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en standaardbrieven. Voor meer specifieke informatie over verlofregelingen kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Per 2 augustus 2022 Wet betaald ouderschapsverlof

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen. Houd er rekening mee dat werknemers vanaf 2 augustus 2022 in het eerste levensjaar van hun kind voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering kunnen ontvangen van UWV.

 

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...

Bouwt een werknemer tijdens geboorteverlof ook vakantiedagen op?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 02-08-2022

Bouwt een werknemer tijdens de opname van geboorteverlof ook vakantiedagen op?

Wat valt er onder verloonde uren voor de loonaangifte?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 01-06-2022

Voor het loonkostenvoordeel (LKV) moeten we de verloonde uren opgeven in onze aangifte loonheffingen. Wat valt er onder verloonde uren?

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 02-05-2022

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-01-2022

Feestdagen zijn – zelfs in deze tijden van afstand houden en thuiswerken – voor veel werknemers een welkome onderbreking van het dagelijkse werk....

Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

Zwangerschap Publicatiedatum 07-11-2019

Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters...

OR & het recht van werknemers op verlof

Verlofregelingen 6 minuten | 18-10-2022

Werknemers hechten steeds meer waarde aan een goede werk-privébalans. Ook vervullen steeds meer werknemers de rol van mantelzorger voor een...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof 5 minuten | 29-09-2022

Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een g...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof 5 minuten | 02-08-2022

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 22-09-2022

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Regeling onwerkbaar weer

Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum 18-08-2022

Als het heel hard waait of streng vriest, is er in sommige sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen door het extreme weer niet veilig aan het...

Betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof Publicatiedatum 05-05-2022

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers een uitkering kunnen krijgen tijdens het ouderschapsverlof. Dit moet werknemers stimuleren om van de verlofregeling...

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 26-04-2022

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,70%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,70%). Maar er zijn situaties...

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie