Verlofregelingen

Er zijn veel redenen voor werknemers om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Sommige zijn wettelijk geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de cao kunnen aanvullende of afwijkende regelingen staan.

Wat is het verschil tussen verlof en vakantie?
Verlof heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: denk bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. Vakantie heeft te maken met de vakantiedagen die een werknemer gedurende het jaar opbouwt. Hij neemt dan vrij om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of te klussen aan zijn huis.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen. Zo weten werknemers waar ze recht op hebben en onder welke voorwaarden.

Nieuws

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

11-09-2023

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

Wet flexibel werken niet bedoeld voor betere RVU

31-08-2023

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken verzoeken om een urenuitbreiding. Maar het is niet de bedoeling dat hij...

Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

25-08-2023

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte...

Loon voor mantelzorgers tijdens langdurend zorgverlof

24-08-2023

Mantelzorgers doen regelmatig beroep op de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof uit de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dit voelen ze da...