Verlofregelingen

Er zijn veel redenen te bedenken om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof voor de partner (voorheen kraamverlof), calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen.

Uitgelicht

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

Organisaties die door het nieuwe coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-02-2020

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-02-2020

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Een huwelijk of verhuizing zijn situaties waarvoor geen wettelijke verlofregels bestaan. Dit bijzonder of buitengewoon verlof wordt...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?

Onze OR pleit voor extra faciliteiten voor de werknemers die mantelzorg verlenen. Hoe is het zorgverlof wettelijk geregeld?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Toolboxen

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 16-04-2021

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Tools

Verdiepingsartikelen

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Zwangerschap 5 minuten | 19-05-2020

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

IVF-traject naast het werk

Verlofregelingen 3 minuten | 23-12-2019

Het krijgen van een kind verloopt niet voor iedereen makkelijk. Het lukt één op de 6 koppels in Nederland dan ook niet om binnen 1 jaar op...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap 4 minuten | 06-11-2019

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Hoeveel ouderschapsverlof mag een werknemer opnemen?
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is vastgelegd dat de werknemer recht heeft op 26 keer het aantal arbeidsuren per week totdat het kind acht jaar oud is. Een werknemer die volgens zijn arbeidsovereenkomst 36 uur per week werkt, heeft recht op 936 uur ouderschapsverlof per kind. De werknemer... Lees het hele antwoord