Verlofregelingen

Er zijn veel redenen voor werknemers om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Sommige zijn wettelijk geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In de cao kunnen aanvullende of afwijkende regelingen staan.

Wat is het verschil tussen verlof en vakantie?
Verlof heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: denk bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. Vakantie heeft te maken met de vakantiedagen die een werknemer gedurende het jaar opbouwt. Hij neemt dan vrij om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of te klussen aan zijn huis.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen. Zo weten werknemers waar ze recht op hebben en onder welke voorwaarden.

Nieuws

Wetsvoorstel voor wettelijk rouwverlof in de maak

21-05-2024

Op internetconsultatie.nl is het concept van een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet gaan zorgen. Mom...

Benadeling bij zwangerschap mag niet, maar gebeurt wel

07-05-2024

Hoewel het wettelijk verboden is om vrouwen te benadelen vanwege zwangerschap, komt in de praktijk zwangerschapsdiscriminatie veel voor. Som...

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

25-04-2024

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

18-04-2024

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek....