GroenLinks wil vertrouwenspersoon verplicht maken

9 oktober 2020 | Door redactie

Om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan, heeft GroenLinks een wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat elke werknemer terechtkan bij een vertrouwenspersoon. Dit houdt in dat elke organisatie verplicht is een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Tweede Kamerlid Renkema van GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel afgelopen week ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wil de vertrouwenspersoon in iedere organisatie verplicht stellen en zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het wetsvoorstel moet ongewenste omgangsvormen op de werkvloer terugdringen en bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Daarnaast moet het wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterken. Het wetsvoorstel werd eerder al aangeboden voor internetconsultatie. Op dit moment heeft slechts ongeveer de helft van de organisaties een vertrouwenspersoon. Ook is dit niet altijd in cao’s geregeld. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is niet bekend. Een aantal partijen hebben al aangegeven het voorstel te steunen.

Wetsvoorstel brengt wijziging aan in Arbowet

Inspectie SZW stelt dat ruim 1,2 miljoen mensen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten en intimidatie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de gezondheid van werknemers en de werksfeer. Een vertrouwenspersoon draagt bij aan het verminderen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Bij de vertrouwenspersoon kan de werknemer in vertrouwen zijn verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan de organisatie adviseren over beleid. Om wettelijk te regelen dat iedere werknemer toegang heeft tot een vertrouwenspersoon, wil de initiatiefnemer een artikel toevoegen aan de Arbowet. Dit zorgt ervoor dat de werkgever de plicht heeft deze persoon aan te wijzen, met instemming van de ondernemingsraad (infographic).

Financiële gevolgen voor werkgevers

Het wetsvoorstel regelt dat de vertrouwenspersoon over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt en dat hij een geheimhoudingsplicht heeft. De werkgever moet onder meer zorgen voor randvoorwaarden die de vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon garanderen, zoals een beveiligde omgeving om gespreksverslagen op te slaan. Verder ziet de werkgever erop toe dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk en zelfstandig zijn functie kan uitvoeren.
Het wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor werkgevers. Werkgevers die nog geen vertrouwenspersoon hebben, moeten deze aanstellen (tool). Werkgevers die al wel een vertrouwenspersoon hebben, gaan mogelijk kosten maken omdat de vertrouwenspersoon nog niet geheel aan de wettelijke vereisten voldoet. Het zal dan vooral gaan om kosten voor scholing.