Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

25 oktober 2019 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies, is te zien in een nieuwe video van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De werkplek moet veilig zijn en geen schade veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dat geldt niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de geestelijke. Werknemers moeten zich ook veilig vóelen en erop kunnen vertrouwen dat zij met respect behandeld worden. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren om ongewenst gedrag in de organisatie tegen te gaan. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. In een nieuwe video van het ministerie van SZW is te zien welke rol een vertrouwenspersoon kan spelen bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting.

Vertrouwenspersoon voor klachten over PSA

Ongewenst gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die stress kan veroorzaken. Vormen van PSA zoals agressie en geweld, discriminatie en intimidatie kunnen werknemers ziek maken. Als dit soort ongewenst gedrag op het werk voorkomt, moeten werknemers dit in vertrouwen kunnen melden. Bij een vertrouwenspersoon kan dat. Omdat ook leidinggevenden en werkgevers zich schuldig kunnen maken aan ongewenst gedrag, is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is. Een lid van het MT als vertrouwenspersoon aanstellen, is dus niet handig.

Aandachtspunten bij vertrouwenspersoon

Organisaties die nog geen vertrouwenspersoon hebben en dat wel willen, moeten dit voorleggen aan de OR. Die heeft instemmingsrecht op de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Andere aandachtspunten bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn: 

  • Een interne of externe vertrouwenspersoon. Iemand van de eigen organisatie is bekend met de bedrijfscultuur en eventuele problemen die er spelen; 
  • Eén of meerdere vertrouwenspersonen. Ideaal is als er zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon is zodat werknemers kunnen kiezen; 
  • Onderdeel van een breder beleid. Een vertrouwenspersoon aanstellen is op zichzelf niet voldoende. Denk bijvoorbeeld ook aan een gedragscode (tool). Maatregelen moeten onderdeel zijn van een breder beleid voor het voorkomen of wegnemen van ongewenst gedrag.