Praktische handleiding bij ongewenst gedrag op het werk

TNO heeft de nieuwe wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen gepubliceerd. Dit is een praktische handleiding over de rol van vertrouwenspersonen bij het tegengaan van ongewenst gedrag op de werkvloer.

21 februari 2020 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op het werk en dat ongewenst gedrag aangepakt wordt. De vertrouwenspersoon speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom heeft TNO op verzoek van het ministerie de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ontwikkeld. De wegwijzer is laagdrempelig en bestemd voor de hele organisatie: werkgevers vinden in de wegwijzer informatie over het aanstellen van een vertrouwenspersoon, werknemers kunnen de wegwijzer gebruiken als ze een vertrouwenspersoon willen raadplegen en voor (toekomstige) vertrouwenspersonen geeft het document informatie over onder meer opleidingen en randvoorwaarden.

Vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt

Werknemers die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben, vinden het vaak moeilijk om hun verhaal te doen bij hun leidinggevende. Om deze reden kunnen organisaties een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen (tool). Dit is overigens niet verplicht. Werknemers kunnen hun zorgen delen met de vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon zorgt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding van de werknemer. Ook kan de vertrouwenspersoon preventief optreden door signalen op te vangen en samen met werkgevers en werknemers tijdig maatregelen te nemen. Op deze manier levert de vertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage aan het creëren van een veilige werkomgeving.

Kleine organisaties hebben minder vaak een vertrouwenspersoon

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 geeft bijna 16% van de werknemers aan dat ze jaarlijks te maken hebben met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Het kan gaan om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Ruim 60% van deze groep geeft aan dat zij de mogelijkheid heeft om een vertrouwenspersoon te benaderen. En in grote organisaties (meer dan 250 werknemers) is het percentage werknemers dat een bezoek kan brengen aan de vertrouwenspersoon bijna tweemaal zo hoog is als in kleine organisaties (50 of minder werknemers).

Bijlagen bij dit bericht