Vertrouwenspersoon onderdeel van beleid tegen pesten

17 november 2017 | Door redactie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedrag op het werk. Pesten is een van de vormen van ongewenst gedrag die ernstige gevolgen kan hebben. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel zijn van beleid tegen pesten.

Pesten is één van de meest ingrijpende vormen van ongewenst gedrag. Het gebeurt structureel en houdt vaak langere tijd aan. Pesten kan leiden tot verzuim en soms zelfs arbeidsongeschiktheid. De slachtoffers dragen de gevolgen hun leven lang met zich mee. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diverse hulpmiddelen ontwikkeld voor organisaties om pesten aan te pakken. In de uitgave Pesten op het Werk staan ervaringen van slachtoffers en tips voor werkgevers voor beleid tegen pesten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar onderdeel van.

Vertrouwenspersoon in kader van anti-pestbeleid

Het aanstellen van één of twee vertrouwenspersonen in het kader van het antipestbeleid zorgt dat de gepeste werknemer zijn verhaal kwijt kan zonder dat hij persoonlijk risico loopt. De vertrouwenspersoon kan zowel een eigen werknemer als een buitenstaander zijn die ingehuurd wordt. Dat kan bijvoorbeeld via de arbodienst. Een eigen medewerker kent de eigen organisatie goed; een nadeel kan zijn dat werknemers hem misschien niet objectief genoeg vinden. Garandeer daarom onafhankelijkheid en geheimhouding; benoem niet iemand uit het MT als vertrouwenspersoon en geef voorlichting over de geheimhoudingsplicht.

OR moet instemmen met beleid tegen pesten

Ook de ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol spelen bij de aanpak van pesten en andere vormen van ongewenst gedrag. Volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR instemmingsrecht op alle beleid dat te maken heeft met arbeidsomstandigheden. De raad moet dus instemmen met het voorgestelde antipestbeleid. Ook moet de OR het eens zijn met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Daarnaast kan de OR zelf ook ingrijpen bij pesten op de werkvloer

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten