Waarop letten bij inhuur externe vertrouwenspersoon?

8 december 2017 | Door redactie

Organisaties doen er goed aan voor hun werknemers een vertrouwenspersoon te regelen. Dit hoeft niet een werknemer te zijn. De werkgever kan ook een externe vertrouwenspersoon inhuren.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon krijgt momenteel weer wat extra aandacht door de #MeToo-discussie. Een vertrouwenspersoon kan in dat opzicht helpen doordat werknemers problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen bij iemand kwijt kunnen. Hij zorgt ervoor dat meldingen zo snel en goed mogelijk worden opgepakt. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is momenteel niet verplicht.

Genoeg ervaring en het juiste specialisme

De keuze voor een externe vertrouwenspersoon heeft een aantal voordelen. Zo zijn werknemers bij een onafhankelijke buitenstaander mogelijk eerder geneigd om een melding te doen. Bij de keuze voor een externe vertrouwenspersoon (tool) moet de werkgever op het volgende letten:

  • De vertrouwenspersoon moet iemand zijn die de werknemers vertrouwen. Een goede werkgever betrekt hen dus bij zijn keuze. De OR of PVT kan hieraan een bijdrage leveren.
  • De werkgever moet streng kijken naar de deskundigheid van de vertrouwenspersoon, de hoeveelheid tijd die hij heeft en of hij goed te bereiken is.
  • Een LVV-registratie zegt iets over de professionaliteit van de vertrouwenspersoon. Ook (recent) afgeronde opleidingen geven een blijk van deskundigheid.
  • Een vertrouwenspersoon kan gespecialiseerd zijn in ongewenste omgangsvormen, integriteit of beide gebieden. Ervaring binnen het gewenste specialisme is natuurlijk een pre.
  • Zeker gezien de privacyontwikkelingen is het belangrijk dat (de organisatie van) de externe vertrouwenspersoon een streng beleid heeft voor de omgang met vertrouwelijke gegevens.

In het komende nummer besteedt HR Rendement uitgebreid aandacht aan het zoeken en werken met een externe vertrouwenspersoon. Voor een vergelijking tussen externe vertrouwenspersonen(bureaus) downloadt u de tool Marktanalyse externe vertrouwenspersonen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten