Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werknemers die een klacht of probleem hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze werknemers kunnen hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren over welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Hoewel de werkgever verplicht is om de werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, is er geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Uitgelicht

Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies,...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 25-10-2019

Externe vertrouwenspersonen vergelijken

Ongewenste omgangsvormen op het werk en integriteitsproblemen kunnen zeer nadelige gevolgen hebben voor organisaties. Een vertrouwenspersoon...

Marktanalyse
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 01-12-2017

Aanstellen vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg nuttig zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid van uw achterban?

PSA 4 minuten | 29-07-2020

Een goede balans in werk en privé is van belang voor de gezondheid van uw achterban. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis kan...

Hoe de arbocatalogus kan helpen

Arbocatalogus 5 minuten | 25-06-2020

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Werken met realtime data

Data-analyse 4 minuten | 11-11-2019

Als vertrouwenspersoon van de ondernemer biedt u ondersteuning bij de jaarrekening. U richt zich daarbij op cijfers van gisteren, terwijl de...

Infographics

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Vraag en antwoord

Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het plan van aanpak?
De preventiemedewerker heeft verschillende wettelijk vastgelegde taken. Eén ervan is het uitvoeren van of het meewerken aan de uitvoering van het plan van aanpak (dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort). In het plan van aanpak staat wat er moet gebeuren... Lees het hele antwoord