Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werknemers die een klacht of probleem hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze werknemers kunnen hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren over welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Hoewel de werkgever verplicht is om de werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, is er geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Uitgelicht

Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies,...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 25-10-2019

Externe vertrouwenspersonen vergelijken

Ongewenste omgangsvormen op het werk en integriteitsproblemen kunnen zeer nadelige gevolgen hebben voor organisaties. Een vertrouwenspersoon...

Marktanalyse
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 01-12-2017

Aanstellen vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg nuttig zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 08-08-2019

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Ontzorgen bij mantelzorg

Wet arbeid en zorg (WAZO) 4 minuten | 06-07-2021

Een op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de...

Werkgeversaansprakelijkheid voor psychosociale arbeidsbelasting

PSA 5 minuten | 27-05-2021

Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat...

Hoe zit het met het recht op onbereikbaarheid van uw achterban?

PSA 4 minuten | 29-07-2020

Een goede balans in werk en privé is van belang voor de gezondheid van uw achterban. Het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis kan...

Infographics

Thuis omgaan met werkdruk

Werkdruk Publicatiedatum 02-12-2020

Het combineren van werk en privé bij thuiswerken kan stress opleveren. Om dit te voorkomen moet u op een aantal zaken letten. Afwisseling, voldoende beweging en...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vraag en antwoord

Hoe pakken we cyberpesten (digitaal pesten) aan binnen onze organisatie?
Het is duidelijk dat pesten als bestaand risico thuishoort in de RI&E (toolbox). Als u dit risico wilt inschatten, is het belangrijk kennis te hebben van de mogelijke vormen van pesten, de gevolgen daarvan en hoe uw organisatie hiermee om kan gaan. Naast de directe en indirecte vormen... Lees het hele antwoord