Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn.

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werknemers die een klacht of probleem hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze werknemers kunnen hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren over welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Hoewel de werkgever verplicht is om de werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, is er geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Nieuws

Stress meten en eerder aanpakken door inzet AI

29-02-2024

Een Nederlands consortium krijgt 10,8 miljoen euro voor een project om stress op het werk aan te pakken en de mentale veerkracht van medewer...

Onvoldoende nazorg bij ernstige incidenten op werk

15-02-2024

Medewerkers die een calamiteit meemaken kunnen daar psychische schade van ondervinden. In sommige beroepen is dit een veelvoorkomend risico....

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

Werkgever kan leren van rapport over wangedrag NPO

09-02-2024

Uit een onlangs verschenen rapport is duidelijk geworden dat er binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) jarenlang sprake was van (ernsti...