Verzekeringen

Ondernemingen doen er goed aan om risico’s in kaart te brengen en te onderbouwen met verzekeringen. Daarmee worden grote financiële tegenvallers tegengegaan.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Ook goederen, inventaris en opstal kunnen worden verzekerd. Een rechtsbijstandverzekering is eventueel een welkome aanvulling voor een onderneming voor mogelijke juridische conflicten.

Nieuws

Definitieve sociale premies 2024 bekend

20-11-2023

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2024 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Het verschil: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

17-11-2023

Niet alle risico’s voor organisaties zijn uit te sluiten, maar verzekeringen kunnen wel financiële ondersteuning bieden als er schade is ont...

Werkgeversheffing ZVW per 2024 daalt opnieuw

16-11-2023

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2024 zijn bekendgemaakt. De percentages dale...

Rechter vergeeft dga misser met verzekering op naam bv

16-10-2023

Een ondernemer is in de rechtszaal fiscaal goed weggekomen met een misser met zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In een onoplette...

Recent verschenen