Verzekeringen

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen' wordt op een rij gezet wanneer en op welke manier het sluiten van bepaalde verzekeringen voor u en uw organisatie belangrijk kan zijn. Welke afwegingen maakt u daarbij, welke afwegingen zijn daarbij echt zinvol en welke niet?

Beroepscompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren, Onderzoeken, Plannen en organiseren, Bedrijfsmatig handelen.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een gewaarmerkt certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt