Aansprakelijkheidsverzekering voor de adviseur

30 augustus 2022 | Door redactie

Bent u werkzaam als adviseur en veroorzaakt u schade bij een klant door een fout, dan is de kans groot dat deze persoon u aansprakelijk stelt voor de geleden vermogens- of adviesschade. Adviseurs doen er daarom goed aan om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade die ontstaat omdat een adviseur of dienstverlener zijn beroep niet goed uitoefent. Alleen ondernemers met een adviserend beroep kunnen deze verzekering afsluiten. Denk hierbij onder aan:

 • accountants;
 • advocaten;
 • architecten;
 • consultants in de zakelijke dienstverlening;
 • fiscalisten;
 • hypotheekadviseurs;
 • ICT-specialisten;
 • ingenieurs;
 • organisatieadviseurs.

Aanvulling op bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet worden gezien als een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de schade verzekerd die ontstaat door een beroepsfout (artikel) of verkeerd advies bij de uitvoering van een opdracht volgens de overeenkomst en afspraken op het polisblad. Verder zijn bij de meeste verzekeraars ook de kosten verzekerd:

 • om direct dreigende schade te voorkomen of te beperken;
 • voor verweer als u aansprakelijk wordt gesteld;
 • voor rechtshulp bij een strafproces of tuchtprocedure;
 • voor geschiloplossing zonder rechter;
 • voor expertise als u aansprakelijk wordt gesteld;
 • voor wettelijke rente over het schadebedrag.

Kennis en kunde

Om beroepsfouten zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat u uw kennis en kunde op peil houdt. Dat geldt ook voor uw werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor regelmatige scholing voor alle werknemers. Zorg daarnaast voor een duidelijke opdrachtomschrijving, zodat werknemers weten wat ze wel en niet moeten doen. Vraag ook altijd om een schriftelijk akkoord aan uw klant. Gebruik daarnaast algemene voorwaarden om uw aansprakelijkheid te beperken en laat deze altijd juridisch toetsen. Stuur de algemene voorwaarden (infographic) ook op tijd naar uw klant, voordat hij uw offerte accepteert.