Onderschat bedrijfsrisico’s voor uw bv niet

22 mei 2015 | Door redactie

Mkb-ondernemingen blijken bedrijfsrisico’s vrij rooskleurig in te schatten. Zo verwacht slechts één op de tien ondernemers binnen het mkb dat een brand tot een faillissement zal leiden. In de praktijk blijkt echter dat de helft van de mkb’ers een brand niet meer te boven komt.

Uit onderzoek in opdracht van de Rabobank blijkt dat de meeste ondernemingen preventieve maatregelen nemen tegen risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. Hiervoor sluiten zij echter geen verzekering af. De eventuele financiële schade nemen ze voor eigen rekening. Ondernemers sluiten wel een verzekering af voor risico’s als brand, inbraak, waterschade en ziekteverzuim. 

Brand leidt in bijna alle gevallen tot een faillissement 

De kans dat uw bv binnen twee jaar failliet gaat na een brand, is fors. Voor maar liefst de helft van de ondernemingen geldt dit, zo blijkt uit het onderzoek. Naast de materiële schade, gaat er bij een brand vaak ook belangrijke data verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als u een locatie heeft geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, uw werknemers moeizaam het werk weer kunnen hervatten. Het is maar de vraag in hoeverre klanten coulance kunnen opbrengen.

Voorkom een faillissement, breng risico’s in kaart 

Om de kans op een faillissement na een calamiteit te verkleinen, is het van belang dat u de bedrijfsrisico’s goed in kaart brengt. Ook moet u de nodige preventieve maatregelen nemen om de risico’s tot een minimum te beperken, en goede verzekeringen afsluiten. Stel ook protocollen op voor verschillende scenario’s, zodat u zo snel mogelijk weer producten of diensten aan klanten kunt leveren. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat u klanten kwijtraakt.