Verzekeren tegen bedrijfsrisico’s verstandig

29 mei 2015 | Door redactie

Veel mkb-ondernemingen denken wel na over bedrijfsrisico’s en hebben preventieve maatregelen genomen, maar hebben de gevolgen van calamiteiten niet uitgebreid in kaart gebracht. Zo verwacht slechts één op de tien ondernemers binnen het mkb dat een brand tot een faillissement zal leiden. Toch strekken de gevolgen van zo’n calamiteit verder dan u in eerste instantie denkt.

Uit onderzoek in opdracht van de Rabobank blijkt dat de meeste ondernemingen preventieve maatregelen nemen tegen risico’s zoals fraude, reputatieschade en schade door internetcriminaliteit. Hiervoor sluiten zij echter geen verzekering af. De eventuele financiële schade nemen ze voor eigen rekening. Ondernemers sluiten wel een verzekering af voor risico’s als ziekteverzuim, inbraak, waterschade of brand. Maar in de praktijk blijkt dat de helft van de mkb-ondernemingen bijvoorbeeld een brand niet meer te boven komt, met faillissement tot gevolg. 

Brand is vaak fataal voor uw onderneming 

De kans dat uw onderneming binnen twee jaar failliet gaat na een brand, is fors. Voor maar liefst de helft van de ondernemingen geldt dit. Naast de materiële schade, gaan er bij een brand vaak ook belangrijke data verloren (denk aan klantbestanden of de administratie). Dat betekent dat zelfs als u een locatie heeft geregeld waar u tijdelijk werkplekken kunt inrichten, uw werknemers moeizaam het werk weer kunnen hervatten. Het is bovendien nog maar de vraag in hoeverre klanten coulance tonen.  

Stel protocollen op en neem preventief maatregelen

Om de kans op een faillissement na een calamiteit te verkleinen, is het van belang dat u de bedrijfsrisico’s goed in kaart brengt. Ook moet u de nodige preventieve maatregelen nemen om de risico’s tot een minimum te beperken, en goede verzekeringen afsluiten. Stel ook protocollen op voor verschillende scenario’s zodat u zo snel mogelijk weer producten of diensten aan klanten kunt leveren. Hoe langer u nodig heeft om te herstellen van de ontstane schade, hoe groter de kans is dat u klanten kwijtraakt.