VERDIEPINGSARTIKEL

De aandachtspunten bij de verzuim-ontzorgverzekering

Per 1 januari 2020 hebben verzekeraars een nieuwe verzuimverzekering op de markt gebracht; de zogenoemde verzuim-ontzorgverzekering. Als arbo-adviseur moet u op de hoogte zijn van alle kenmerken en kosten van dit nieuwe product. Anders kunt u immers niet beoordelen of het iets voor uw organisatie is.


4 oktober 2019 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Werkgevers kunnen zich sinds 1 januari 2020 laten ‘ontzorgen’ door verzekeraars. Deze hebben naast hun bestaande producten een MKB verzuim-ontzorgverzekering (MVOV) die voldoet aan specificaties van werkgeversorganisaties. Het verzuim is verzekerd, mét de nodige maatregelen om ziekgemelden het werk te laten hervatten. Een casemanager van de verzekeraar coördineert alles rond dreigend langdurig verzuim. De MVOV is ‘poortwachterproof’: UWV kan bij een WIA-aanvraag vinden dat niet genoeg gedaan is voor re-integratie en verplichten tot langere loondoorbetaling; die zogeheten loonsanctie betaalt de verzekeraar wanneer de werkgever de adviezen van verzekeraar of bedrijfsarts netjes gevolgd heeft.

Meer zelf doen om verzuimbeleid te verbeteren?

Mogelijk kan uw verzuimbeleid beter. Bij een goede verstandhouding tussen leidinggevenden en werknemers hoeft niet elke verzuimer gezien te worden door de bedrijfsarts. De wet geeft werkgever, medezeggenschap en bedrijfsarts ruimte. Inschakelen van de bedrijfsarts speelt in principe pas na 6 weken ziekte, mits de werknemer in die periode toch snel bij een bedrijfsarts terechtkan als hij of de leidinggevende daar behoefte aan heeft. Laat uw organisatie gewoonlijk álle verzuimers na 2 weken naar de bedrijfsarts gaan? Overweeg om daar 3 weken van te maken. Dat vraagt wel om extra scholing van de leidinggevenden, zoals voor het voeren van verzuimgesprekken. De werkgever bespaart zo spreekuurtijd van de bedrijfsarts, maar doet er wel goed aan de bedrijfsarts enige tijd te geven voor contact met leidinggevenden.

Loonsanctie
Dit is ook denkbaar bij kleine organisaties. Die doen het al niet zo slecht. UWV legt bij WIA-aanvragen 8% van de kleinste bedrijven een loonsanctie op, tegen 12% van de grootste bedrijven. Zo bezien hebben die de ‘poortwachterproof’ MVOV harder nodig.

Waar moet u op letten?

In het najaar van 2019 hebben diverse verzekeraars hun MVOV-aanbod gelanceerd met daarin de precieze voorwaarden. Waarschijnlijk is uw organisatie toen benaderd om uw verzekering om te zetten in een MVOV.  Om te beoordelen of zo’n nieuwe verzuimontzorg- verzekering iets voor uw organisatie is, kunt u over de volgende punten nadenken.

  • Organisaties met enkele honderden of meer werknemers verzekeren verzuim bijna nooit. Het is bij hen redelijk goed te voorspellen en in te calculeren. Voor de kleinste organisaties is verzekeren onmisbaar: de kans op een langverzuimgeval is klein, maar kan financieel fataal zijn. Een middenweg zijn de stop loss-verzekeringen. Daarbij heeft een werkgever een ‘eigen risico’, bijvoorbeeld de eerste zes weken van verzuim. De werkgever kán dat korte verzuim zelf vaak beïnvloeden: zoals door de sfeer op het werk en gevoel voor verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. De MVOV kent géén stop loss-optie.
  • Bij diverse MVOV-verzekeraars kunnen werkgevers hun eigen arbodienst kiezen (of houden). Ten minste één verzuimverzekeraar heeft een arbodienst gekocht. Vroeg of laat kan deze verzekeraar alléén zaken doen met inzet daarvan, en zullen andere verzekeraars hun voorkeuren voor een arbodienst kunnen opleggen. Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, want het kan kwaliteit versterken en coördinatiewinst geven. Maar als arbo-adviseur weegt u ook af of de keuze van de verzekeraar de beste is voor bijvoorbeeld steun bij een complex arborisico als gevaarlijke stoffen.
  • De werkgever moet werknemers ‘vrij consult’ bij de bedrijfsarts geven, ook als ze zich niet ziek hebben gemeld. Het is handig als de verzuimverzekeraar dit ook biedt.
  • Wie een nieuwe verzuimverzekering sluit, moet duidelijk voor ogen hebben hoe het zit met werknemers die hun eerste ziektedag hebben vóór de ingangsdatum, of degenen die ziek blijven ná afloop. Verzekeraars nemen zogeheten in- en uitlooprisico’s niet zonder meer mee.
  • Sommige werkgevers hoppen jaarlijks naar de goedkoopste aanbieder. Dat is bij verzuimverzekeringen riskant. Bij de MVOV geldt: wanneer verzekeraar, werkgever en casemanager elkaar langer kennen, resulteert dat in betere re-integratie.

Let op de hoogte van de premie

Uw werkgever is uiteraard geïnteresseerd in de premie voor de MVOV. Die premie is voor loondoorbetaling én verzuimbegeleiding, dus omvat meer dan sommige huidige premies. Het aanbod kan het eerste jaar best aantrekkelijk zijn. Door de convenantafspraken kan de premie niet snel wisselen. Eén variant is dat bij het afsluiten het verzuim bij de werkgever voor maximaal een kwart meetelt in de premiestelling, en dat de premiestijging (en dus -daling!) door eigen verzuim jaarlijks maximaal een kwart is.

Hoog verzuim is hoge premie

In een andere variant telt het eigen verzuim mee afhankelijk van de organisatiegrootte: bij bijvoorbeeld een werkgever met 1 werknemer telt het maximaal voor 5% mee, bij 5 werknemers maximaal voor 15%, enzovoort. De MVOV-verzekeraar moet bij de offerte duidelijk maken welke variant hij toepast. Hoe dan ook geldt: op den duur betaalt een werkgever met hoog verzuim een hoge premie. Een eventuele loonsanctie van UWV na 104 weken ziekte is voor rekening van de verzekeraar, op voorwaarde dat de werkgever de adviezen van verzekeraar of bedrijfsarts volgde. Wordt dat een keurslijf? Nogal wat werkgevers laten de zorg voor hun mensen niet (zomaar) aan een ander over. Een goed werkgever, zeggen ze, weet zelf het meeste over z’n mensen: hoe hij hen kan helpen het beste uit zichzelf te halen, ook als het eens tegenzit met de gezondheid.

Voordeel van een verzekering

Anderzijds zijn er werkgevers die – begrijpelijk! – de regelgeving complex en risicovol vinden, en er als ‘kleine’ werkgever maar moeilijk kennis over kunnen opbouwen. Voor hen kan het een uitkomst zijn om zaken over te laten aan de verzekering en de deskundige casemanager. Het lijkt in ieder geval verstandig om kennis van de mensen en kennis van de regels te verenigen bij een keus voor de MVOV. Beding bij de verzekeraar dat werkgever/leidinggevende en casemanager steeds onderling contact hebben. De werkgever heeft er altijd belang bij de ontwikkelingen te volgen: als het verzuim toch hoog uit zou pakken, krijgt hij de rekening!

Heb ook aandacht voor provisies

De werkgever kiest definitief met concrete offertes. Die zijn via vergelijkingssites te krijgen, maar helaas is niet meteen duidelijk hoe provisies van de verzekeraars daar een rol in spelen. De vaste verzekeringsadviseur van de werkgever of de branche kan hier goed helpen. Nog een handige tip tot slot: verzekeraars hebben voor elk product een verzekeringskaart. Dat is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de polisvoorwaarden.