AOV afsluiten privé of via bv?

24 juli 2019

Zal ik een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé of via mijn bv afsluiten? Kunt u aangeven wat precies het verschil is?

Betaalt u de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering privé dan zijn deze voor u als dga – als uitgaven voor inkomensvoorzieningen - volledig aftrekbaar in box 1. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval.

Dit betekent dus dat de premies voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die recht geeft op een eenmalige uitkering niet aftrekbaar is (de uitkering is ook niet belast). De periodieke uitkeringen die u bij een arbeidsongeschiktheid ontvangt zijn dan uiteraard ook belast in box 1.

Via bv minder aantrekkelijk

Sluit u de arbeidsongeschiktheidsverzekering af via uw bv, dan zijn de premies aftrekbaar in de bv. Over het algemeen is de verzekering afsluiten via de bv minder aantrekkelijk. De betaalde premies zijn namelijk in privé tegen een hoger tarief aftrekbaar en bij een faillissement van de bv loopt u niet het risico dat uw uitkering in gevaar komt. Belangrijk aspect is namelijk dat bij faillissement van uw bv uw inkomensvoorziening gewaarborgd blijft als u deze in privé heeft afgesloten.

Nadeel is wel dat een deel van de premie voor een particuliere arbeidsongeschiktheids­verzekering voor uw eigen rekening blijft. Dit gederfde inkomen kunt u compenseren door extra salaris op te nemen of een dividenduitkering vanuit uw bv te doen.