Hoe hoog is de assurantiebelasting bij verzekeringen voor onze onderneming?

12 juni 2020

Voor onze onderneming hebben we een aantal verzekeringen. Daarbij komt de assurantiebelasting. Hoe hoog is die?

De assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen. Verzekeringen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een verzekering gaat het om een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer waarbij de verzekeraar zich op de volgende manier vastlegt:

  • de verzekeraar levert een of meer uitkeringen;
  • de verzekeringnemer krijgt de uitkering tegen betaling van een premie;
  • er bestaat bij het sluiten van de overeenkomst geen zekerheid over wanneer, tot welk bedrag een uitkering moet worden gedaan en hoe lang de premiebetaling duurt.

Hoogte tarief

Het tarief van de assurantiebelasting is 21% van de verzekeringspremie en de eventuele afzonderlijke vergoeding voor diensten die samenhangen met de verzekering. De premie is het totale bedrag dat in verband met de verzekering in rekening wordt gebracht, exclusief de assurantiebelasting.

De assurantiebelasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de premie vervalt. Dat is het tijdstip waarop de premie door de verzekeringnemer uiterlijk moet worden betaald. Voor de verschuldigdheid van de assurantiebelasting is dus het tijdstip bepalend waarop de premie opeisbaar is en kan worden ingevorderd. De in een tijdvak verschuldigde belasting moet de verzekeraar op aangifte voldoen.

Heffing belasting

Heffing van assurantiebelasting vindt plaats bij de in Nederland gevestigde verzekeraar of assurantietussenpersoon voor verzekeringen en daarmee samenhangende diensten waarvan de verzekeringnemer in Nederland woont of is gevestigd en het voorwerp zich binnen Nederland bevindt. Is de verzekeringnemer een rechtspersoon, dan ligt het risico van de verzekering in Nederland als de vestiging van de rechtspersoon waarvoor de verzekering geldt zich in Nederland bevindt.