Is er een verzekering voor het transport van bestellingen?

6 oktober 2020

Steeds meer klanten bestellen goederen online. Wij vervoeren de goederen voor een deel zelf. Is daar een speciale verzekering voor?

Voor ondernemingen die regelmatig goederen (laten) vervoeren zijn er speciale verzekeringen. Welke verzekering uw onderneming nodig heeft, hangt af van wie de eigenaar van de goederen is en wie de goederen vervoert.

Is uw onderneming eigenaar van de goederen en vervoert u deze met eigen vervoer, dan sluit u een eigenvervoerverzekering af. De eigenvervoerverzekering dekt de (opruim)kosten van schade aan goederen die uw onderneming vervoert met eigen vervoer. Dat kunnen goederen zijn die uw onderneming zelf nodig heeft (gereedschap), maar ook goederen die uw onderneming verkoopt. Met de eigenvervoerverzekering is uw onderneming in heel Europa hiervoor verzekerd. De premie is afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, het aantal vervoermiddelen dat u verzekert en het verzekerde bedrag.

Transportbedrijf

Is uw onderneming eigenaar van de goederen en maakt u gebruik van een transportbedrijf, dan sluit u een goederentransportverzekering af. Bij beschadiging, verlies of diefstal tijdens het transport keert de verzekeraar een bedrag uit op basis van de inkoopwaarde van de ingekochte goederen en op basis van de factuurwaarde van de verkochte goederen. Vervoert u regelmatig goederen, kies dan voor een doorlopende transportverzekering. Zorg voor een goede verpakking, want dat is uw verantwoordelijkheid!