Verzekeringen

Ondernemingen doen er goed aan om risico’s in kaart te brengen en te onderbouwen met verzekeringen. Daarmee worden grote financiële tegenvallers tegengegaan. Een onderneming kan nu eenmaal niet alles voorzien. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Ook goederen, inventaris en opstal kunnen worden verzekerd. Een rechtsbijstandverzekering is eventueel een welkome aanvulling voor een onderneming voor mogelijke juridische conflicten. Bij het afsluiten van verzekeringen staat overigens niet alleen de gehele onderneming centraal, maar ook bijvoorbeeld het personeel en het bestuur.

 

Wat is de PAWW?

Sociale verzekeringen | Publicatiedatum 17-11-2022

Ik lees steeds over premies en uitkeringen voor de PAWW. Wat houdt dit in en is onze organisatie verplicht om iets voor de werknemers te regelen?

Wie is aansprakelijk bij schade door vrijwilligers?

Vrijwilligers | Publicatiedatum 27-09-2022

Voor ons jaarlijkse evenement schakelen wij veel vrijwilligers in. Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt?

Hoe hoog is de assurantiebelasting bij verzekeringen voor onze onderneming?

Verzekeringen | Publicatiedatum 27-09-2022

Voor onze onderneming hebben we een aantal verzekeringen. Daarbij komt de assurantiebelasting. Hoe hoog is die?

Klein, middelgroot of groot; waar ligt voor de Whk de grens?

Sociale verzekeringen 6 minuten | 11-10-2022

Kleine ondernemingen kunnen groot zijn in hun prestaties, maar toch zijn er grenzen bepaald die voor de sociale verzekeringen aangeven wanne...

Hoe stelt u een adviseur die een beroepsfout maakt aansprakelijk?

Ondernemingsrecht 6 minuten | 18-07-2022

Adviseurs maken soms fouten. Goede adviseurs zullen niet bang zijn om dat toe te geven. Sterker nog: als ze echt goed zijn, zullen ze u uit...

Verzacht de gevolgen van ongevallen met een collectieve ongevallenverzekering

Arbeidsongeval 6 minuten | 14-07-2022

Door een ongeval binnen of buiten uw organisatie kan een werknemer invalide worden of zelfs overlijden. U kunt hiervoor een collectieve onge...

De WW-premie in de salarisadministratie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 04-05-2022

Per 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het type contract dat een werknemer heeft. Om de juiste premie te bepalen...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 04-05-2022

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 26-04-2022

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,70%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,70%). Maar er zijn situaties...

De werking van VCR

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 05-01-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend via het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), volgens de grondslagaanwasmethode....

Heeft u een vraag over Verzekeringen?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Verzekeringen?

Jan Timmers
Jan Timmers
Adviseur financiële administratie en fiscale zaken
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie