Alliantie wil betere behandeling chronische hoofdpijn

26 oktober 2021 | Door redactie

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende lichamelijke klachten bij werknemers. Het is ook een van de meest onderschatte aandoeningen. Om de ziektelast van hoofdpijn te beperken, is onlangs een nieuwe belangenvereniging opgericht, de Hoofdpijn Alliantie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staan hoofdpijnaandoeningen structureel in de top vijf van aandoeningen die de meeste ziektelast opleveren. In Nederland hebben ongeveer vier miljoen mensen regelmatig last van een vorm van hoofdpijn, zoals migraine of cluster- en spanningshoofdpijn. Hoofdpijn is een aandoening die vaak wordt onderschat. Daardoor worden mensen die er last van hebben niet tijdig geholpen en krijgen zij niet de juiste zorg. Op de werkvloer zorgt dit voor een toename van verzuim als gevolg van hoofdpijn, en stijgende verzuimkosten voor de werkgever. Met de oprichting van de Hoofdpijn Alliantie willen neurologen en de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet meer erkenning voor de gevolgen van ernstige hoofdpijn en verbetering van de preventie en behandeling van hoofdpijnaandoeningen.   

Verminderde belastbaarheid door hoofdpijn

Terugkerende hoofdpijn heeft niet alleen gevolgen voor iemands persoonlijke leven maar ook voor het functioneren op de werkvloer. Werknemers die kampen met chronische hoofdpijn kunnen last krijgen van concentratieverlies, vermoeidheid, prikkelbaarheid, slechtziendheid en andere klachten waardoor de belastbaarheid van de werknemer afneemt. Hoofdpijnklachten worden niet snel serieus genomen, ook niet door werknemers zelf. Daardoor trekken ze te laat aan de bel en blijven ze met hun klachten rondlopen, wat de kans op ziekteverzuim vergroot. Hoewel hoofdpijn geen levensbedreigende aandoening is, kan het wel degelijk ernstige gevolgen hebben. Het eerste wat de Hoofdpijn Alliantie dan ook gaat doen is een zorgstandaard ontwikkelen.   

Goede arbeidsomstandigheden voor werknemers met hoofdpijn

Door een multidisciplinaire zorgstandaard moeten patiënten op tijd en de juiste zorg krijgen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verscheidenheid waarin hoofdpijnaandoeningen voorkomen. Daarnaast wil de Hoofdpijn Alliantie de kennis over chronische en terugkerende hoofdpijn vergroten zodat de omgeving begrijpt welke gevolgen deze aandoening heeft voor het functioneren. Werknemers met migraine of clusterhoofdpijn kunnen door een aanval tijdelijk niet werken. Ten slotte moeten de arbeidsomstandigheden van werknemers die last hebben van hoofdpijnklachten aangepakt worden. Werkgevers moeten als dat nodig is passend werk aanbieden of de werkplek (tool) met hulpmiddelen geschikt maken voor werknemers die minder belastbaar zijn door hoofdpijnklachten. Het manifest van de kersverse Hoofdpijn Alliantie is online te bekijken.