Duidelijke regels voor ziekte tijdens vakantie

13 april 2022 | Door redactie

De regels bij ziekte tijdens de vakantie zijn voor werknemers niet altijd even duidelijk. Moeten zij zich ziekmelden bij de werkgever en hoe snel moet dat gebeuren? Is het mogelijk om de verloren vakantiedagen terug te krijgen? Tijd dus voor de ondernemingsraad (OR) om het verzuimreglement erbij te pakken en te kijken of de procedure voor verzuim tijdens vakantie in de organisatie duidelijk is.

Wil de bestuurder de regels rondom ziekmeldingen tijdens een vakantie duidelijk maken, dan is het belangrijk dat deze procedure is terug te vinden in de ziekteverzuimregeling. Een aantal mogelijke regels die de bestuurder daarin zou kunnen opnemen:

  • De werknemer moet de werkgever en eventueel de arbodienst zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) melden als hij ziek is geworden tijdens een vakantie. Het is dus verstandig als een werknemer deze telefoonnummers meeneemt op vakantie.
  • De werknemer moet  bereikbaar blijven, daarom moet hij een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
  • De werknemer moet zich in de plaats waar hij op vakantie is, laten behandelen door een (huis)arts. De bewijzen hiervan moet hij bewaren (zoals een verwijsbrief of kopie hiervan).
  • Als de werknemer er fysiek toe in staat is, komt de werknemer zo snel mogelijk terug naar Nederland.
  • Als de werknemer nog niet naar Nederland terug mag reizen vanwege medische redenen, terwijl zijn vakantie al voorbij is, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijs kan laten zien dat hij niet mag reizen.
  • Is de werknemer weer terug in Nederland, dan neemt hij zo snel mogelijk contact op met de werkgever. De werkgever kan de werknemer dan laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Werknemer krijgt vakantiedagen niet altijd terug

De OR doet er goed aan om het verzuimreglement na te lopen en te controleren of er duidelijke regels zijn opgesteld voor ziekte tijdens de vakantie (infographic). Wil de bestuurder de regels wijzigen, dan moet hij de OR hierbij betrekken. De OR heeft hierbij namelijk instemmingsrecht op grond van artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Zorg ook dat de regels bekend zijn bij de werknemers. Als een werknemer zich netjes aan de regels voor verzuim tijdens vakantie houdt, kan de werkgever snel controleren of de werknemer echt ziek is en is de kans groter dat hij zijn vakantiedagen terugkrijgt. In sommige cao’s, de bedrijfsregeling of de arbeidsovereenkomst kan zijn vastgelegd dat de (bovenwettelijke) vakantiedagen wel gedeeltelijk mogen worden afgeschreven. Soms kost ziek zijn op vakantie dus toch een aantal vakantiedagen.