Oproep vakbond: houd werkplek coronaproof

23 februari 2022 | Door redactie

Vakbond CNV is bezorgd dat door het loslaten van de coronamaatregelen vitale sectoren in de knel komen. De vakbond roept werkgevers daarom op om voorzorgsmaatregelen te treffen om coronabesmettingen tegen te gaan.

Nu nagenoeg alle coronamaatregelen worden opgeheven, gaan veel werknemers weer terug naar kantoor. Als werkgevers geen veiligheidsmaatregelen treffen, kan dit tot een nieuwe besmettingsgolf leiden. De omikron-variant van het coronavirus zorgt immers nog dagelijks voor ruim 30.000 nieuwe besmettingen. Vakbond CNV verwacht dat door een hoog ziekteverzuim bepaalde vitale sectoren, zoals openbaar vervoer, winkels, onderwijs en zorg, in de knel zullen komen. CNV baseert zich daarbij op recent eigen onderzoek onder 1.400 leden in vitale beroepen. Daarin geeft 70% van de ondervraagden aan dat het ziekteverzuim hoger is dan ooit en 60% dat de werkdruk hoog is door uitval van collega’s. De vakbond roept werkgevers daarom op om de werkplek veiliger te maken om coronabesmettingen te voorkomen.

OR kan aandringen op naleving basisregels om besmettingen tegen te gaan

De ondernemingsraad (OR) heeft de taak om te bevorderen dat de bestuurder zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (artikel 28, lid 1 WOR). De OR kan er bij de bestuurder op aandringen dat hij voorlopig in ieder geval de basisregels aanhoudt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

  • houd minimaal 1,5 meter afstand;
  • zorg voor voldoende frisse lucht;
  • draag een mondkapje waar het druk is;
  • hoest en nies in de elleboog;
  • was vaak de handen;
  • blijf thuis en doe een coronatest bij klachten.

Ook is het van belang dat de bestuurder oog houdt voor de verhoogde werkdruk (tool) als veel werknemers met coronagerelateerde klachten thuiszitten.

OR heeft instemmingsrecht bij arbeidsomstandigheden

De OR kan gebruikmaken van zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) om de bestuurder ongevraagd te adviseren over maatregelen om de werkplek veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een coronaprotocol voor op kantoor (tool). Bovendien heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder maatregelen wil treffen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden (artikel 27, lid 1d WOR). Dit is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak moet actualiseren omdat werknemers weer terugkeren naar kantoor.