Privéproblemen vaak oorzaak van verzuim

Tweederde van de werknemers heeft in de afgelopen vijf jaar weleens verzuimd vanwege levensloopstress. Dit blijkt uit onderzoek van arbonetwerk Zorg van de Zaak. Om aandacht te vragen voor de impact van privéproblemen op het werk, lanceert het netwerk de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’

15 augustus 2019 | Door redactie

Zorg van de Zaak ondervroeg 1.123 werkende Nederlanders over problemen in de privésfeer die grote impact hebben op hun leven en hun werk. Denk aan mantelzorg, het verlies van een dierbare, financiële of relationele problemen – situaties waar veel mensen vroeg of laat mee te maken krijgen. 82% van de ondervraagden gaf aan dat zij in de afgelopen vijf jaar te maken kreeg met levensloopstress. Ruim zes op de tien respondenten heeft om die reden weleens verzuimd en bijna vier op de tien had daarom weleens moeite om zich te concentreren op het werk.

Verzuim duurt soms langer dan een jaar

De meest gehoorde klachten waren het verlies van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%), financiële problemen of het verlenen van mantelzorg (beide 19%). Meestal duurde het verzuim hooguit één week, 16% ging binnen een maand weer aan de slag, 15% binnen een jaar en bij 3% van de ondervraagden duurde het verzuim zelfs langer dan een jaar. Bijna de helft gebruikte het ziekteverlof voor het verzuim, ook namen werknemers geregeld vakantiedagen op (28%) of bijzonder verlof (26%).

Impact op het functioneren van de werknemer

De helft van het aantal ziekmeldingen blijkt een niet-medische oorzaak te hebben. Dat onderstreept het belang dat er op de werkvloer aandacht is voor problemen in de privésfeer en de impact die dit kan hebben op het functioneren van een werknemer. Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ brengt Zorg van de Zaak de psychische, lichamelijke en gedragsmatige gevolgen van levensloopstress bij werkend Nederland onder de aandacht.

Bijlagen bij dit bericht

Verzuim op de werkvloer deel 1
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Verzuim op de werkvloer deel 2
E-learning | VideoCollege 27 minuten
Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten